Facebookpolicy

Vad publicerar Ytterjärna Forum på Facebook?

På Ytterjärna Forums Facebooksida publicerar vi bara saker som:

  1. Har ett värde ur ett övergripande samhällsperspektiv, samt
  2. går hand i hand med den syn på respektive verksamhetsområde som vi har och som står beskriven under rubrikerna ”Vår syn på” på hemsidans fyra kategorisidor (Mat & odling, Utbildning, Kultur, Vård & omsorg).

Framför allt tipsar vi om de nyheter, notiser och blogginlägg som vi publicerar på ytterjarnaforum.se men vi kan även tipsa om andras artiklar, youtubeklipp, hemsidor, bilder som uppfyller ovanstående två krav.

Vad publicerar vi inte?

Reklam för enskilda produkter eller evenemang som inte rör en större publik.

Policy gällande olämpliga inlägg och kommentarer

På Ytterjärna Forums Facebooksida vill vi hålla en öppen och seriös dialog kring de ämnen som behandlas på www.ytterjarnaforum.se.

Inlägg och kommentarer som inte håller sig till ämnet eller kränker en individ och/eller grupp på grund av sexualitet, etnicitet, religiös och/eller politisk ståndpunkt kan komma att raderas utan förvarning.

Även spam och reklam för egna sidor, bloggar, produkter eller dylikt som inte bidrar till ett mervärde för den aktuella diskussionen plockas bort.

Alla frågor kring öppettider, kontaktuppgifter, evenemangskalendarium eller dylikt som rör den fysiska destinationen Ytterjärna kommer att hänvisas vidare till www.ytterjarna.se eller respektive företag.

Personer som bryter mot Ytterjärna Forums Facebookpolicy kan komma att få en varning och om beteendet upprepar sig blockeras vederbörande helt från Facebooksidan.