Om Ytterjärna Forum

Ytterjärna Forum är ett samhällsprojekt där öppenhet och lärande står i fokus. Vi vill bidra till en värld där människans behov och möjligheter är utgångspunkten. Vi vill med förvärvade erfarenheter delta i samhällsdebatten och vara en engagerad aktör i det offentliga rummet.

De områden vi verkar inom är Vård & Omsorg, Mat & Odling, Utbildning och Kultur.

Ytterjärna Forums vision är att inspirera till nytänkande kring utmaningen att vara människa. På vår hemsida bevakar vi ständigt nya initiativ och idéer – genom artiklar, intervjuer, notiser och blogginlägg lyfter vi fram projekt, personer och verksamheter som arbetar utifrån en liknande vision som vår.

Samarbetspartners

Ytterjärna Forum agerar i samverkan med följande verksamheter där Vidarstiftelsen antingen är ägare, delägare och/eller medfinansiär: Kulturhuset i Ytterjärna AB, Kulturforum Järna AB, samt Saltå Kvarn AB. Även närliggande verksamheter som t ex Saltå By är del av detta projekt.

Ytterjärna Forums samarbetspartners är fristående verksamheter som i sin tur enbart tar ansvar för sin egen verksamhet.

Redaktionell policy

Vi inom Ytterjärna Forum utger oss inte för att vara politiskt korrekta eller objektiva – vi är däremot politiskt och religiöst obundna.

Vi har låtit oss inspireras av antroposofi och har vårt ursprung bland antroposofiskt inspirerade verksamheter i Ytterjärna, men vi står för en modern syn på antroposofi och gör inget anspråk på att representera antroposofin som helhet eller att begränsa oss till enbart antroposofiska verksamheter eller idéer.

Ytterjärna Forum tar enbart ansvar för det som publiceras på hemsidan och i våra egna uppdateringar på Facebooksidan för Ytterjärna Forum. Vi tar inget ansvar för eventuellt olämpligt material som publiceras på externa hemsidor dit vi länkar eller där andra har länkat till oss.

Läs mer om Ytterjärna Forums Facebookpolicy här.

Finansiering

Ytterjärna Forum har utvecklats på initiativ av Vidarstiftelsen som är en allmännyttig stiftelse med följande syfte:

Vidarstiftelsens urkund från 1962: ”Ändamålet skall förverkligas genom utdelande av […] understöd av sådana företag som […] avser att sprida kännedom om antroposofin eller på antroposofiskt tänkesätt grundade åsikter.”

I Ytterjärna Forum gör vi vår egen tolkning av ändamålet och vad vi menar att den moderna antroposofin står för idag.

Anders Kumlander är ansvarig utgivare

Ytterjärna Forum startade i mars 2015.