Datorer i skolan
19 september, 2015

PISA-studie: negativt med datorer i skolan

I en alldeles ny PISA-studie konstateras att eleverna med den högsta internet- och datoranvändningen i och utanför skolan presterar sämst på PISA-provet. Sverige är ett av de länder där tillgången och användningen av it i skolorna är som störst men som samtidigt når botten vad gäller elevernas resultat.

”Resultatet från PISA-studien visar att it-användningen i skolan har ökat bland 15-åringar och vi vet sedan tidigare att kunskapen om hur datorerna kan användas inte hängt med. Det är viktigt att ha en genomtänkt strategi för it-användningen i skolan för att få ut maximal nytta av investeringarna”, säger Anders Fredriksson, biträdande chef på resultatutvärderingsenheten på Skolverket, i ett pressmeddelande 15 september 2015.

Trots flera forskningsrapporter som varnat för att datoranvändning i skolan inte verkar bidra till ett bättre skolresultat så har det svenska offentliga skolsystemet gått mot en alltmer datoriserad undervisning. I Sverige är en svensk elev i genomsnitt online 39 minuter per dag på skoltid, vilket är över genomsnittet i OECD som ligger på 25 minuter.

Den enda aktivitet (grupparbete, hemuppgifter, skolarbete…) där datorn verkar ha ett positivt samband är i resultatet av digital vs. traditionell läsning. Alla andra aktiviteter visar ett negativt samband. I stället är det de elever som aldrig och nästan aldrig gör aktiviteterna som har de bästa resultaten.

”Elever som använder internet mer än fyra timmar per dag i skolan har genomgående de lägsta resultaten i läsförståelse, matematik, digital läsning och digital matematik.” skriver Skolverket i sitt pressmeddelande om PISA-rapporten.

Skolverket har nu fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på nödvändiga insatser för att stärka den digitala kompetensen i undervisningen, något som efterfrågas framför allt av lärarna.

Ytterjärna Forum har tidigare skrivit om annan forskning som gjorts kring mobiler och datorer i skolan. Läs även vår artikel om Google-anställda i Silicon Valley som väljer att sätta sina barn i waldorfskolor – delvis på grund av att datorer och surfplattor oftast används mer restriktivt där.

Fotnot: OECD är en engelsk förkortning för vad som på svenska översätts ”Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling”. I organisationen ingår 35 hög- eller medelinkomstländer, varav Sverige är ett av dem. PISA är en studie som rankar OECD-ländernas studiesystem.
Foto: Pexels