- Ytterjärna forum - https://www.ytterjarnaforum.se -

PISA-studie: negativt med datorer i skolan