28 augusti, 2018

Snart riksdagsval: Vilka partier har bäst hållbarhetsplan?

Nu är det knappt två veckor kvar till riksdagsvalet och debatterna går heta. En av Ytterjärna Forums återkommande frågor är hållbarhet och politikerna pratar gärna vitt och brett om just det – men vilka har den bästa planen enligt hållbarhetsexperterna?

För den enskilda personen kan det vara svårt att sortera i politikernas anklagelser gentemot varandra och egna faktiska förslag. Aktuell Hållbarhet har tillsammans med Dagens Industri därför undersökt de politiska partiernas åtgärder gällande hållbarhet inför riksdagsvalet. De har bett partierna att rada upp sina tre främsta åtgärder inom ett antal hållbarhetsfrågor.

Miljöpartiet och Centerpartiet hamnar högst upp på experternas lista, när det gäller bäst hållbarhetsplan. Aktuell Hållbarhet skriver vidare:

”Att Moderaterna med knapp marginal föreslår mer konkreta och genomförbara åtgärder än Socialdemokraterna är desto mer intressant med den rödgröna regeringens mandatperiod som bakgrund. Har Moderaterna, som traditionellt legat lågt i miljöfrågor, fått upp ögonen eller har Socialdemokraterna tappat gnistan efter interna brottningsmatcher med Miljöpartiet?”

Skillnaden mellan bästa och sämsta parti är inte alltför stort, undantaget Sverigedemokraterna vars hållbarhetspolitik bedöms vara väldigt passiv. Partiernas förslag om hur de vill minska transporternas miljöpåverkan bedöms som mest genomtänkta. De områden som innehåller minst konkreta åtgärder handlar om hur näringslivet ska förändras till hållbara affärsmodeller och hur man bättre ska skydda mänskliga rättigheter i andra länder där svenska företag är verksamma.

Här kan du läsa hela artikeln och få veta mer om hur respektive parti vill lösa hållbarhetsutmaningarna.