5 oktober, 2017

Färgbranschen försöker tysta ner ny miljö- och hälsoinriktad färg

Färgtillverkaren Färgbygge har utvecklat en ny typ av inomhusfärg som har betydande miljö- och hälsofördelar. En god nyhet tycker nog de flesta. Men färgtillverkarnas branschorganisation stämmer nu företaget för deras marknadsföring, och hela historien kan tolkas som ett försök att tysta ner nyheten.

Viktigt allmänintresse

Den nya färgen består huvudsakligen av mineraler och förnyelsebara, biologiskt nedbrytbara råvaror. Färgbygge använder inte fossiloljebaserade råvaror, tillsätter inte mjukgörande ftalater och inte heller den typ av konserveringsmedel som är vanlig i färg och som enligt forskning kan orsaka allergier. Det här är ett nyutvecklat sätt att tillverka färg som innebär avsevärda miljöfördelar och undvikande av välkända hälsorisker kring färg.

– Detta är rena fakta som är av stort allmänintresse både för konsumenter och för målare, men som färgtillverkarnas branschorganisation Sveff uppenbarligen vill hindra oss från att prata om, säger Färgbygges VD Markus Zoffmann.

Målareförbundet har tidigare ställt krav på färgtillverkarna att de ska anstränga sig för att utveckla färger som inte ger allergier och fackförbundet är berett att gynna den tillverkare som kan förse målarna med den minst hälsoskadliga färgen.

Det är färgtillverkarnas branschorganisation Sveff (Sveriges Färg och Lim Företagare) som via sitt servicebolag stämmer Färgbygge för budskap om faktiska miljö- och hälsofördelar i den nya färgen. Sveff ingår i organisationen Kemisk Tekniska Företagen. Där ingår även Svenskt Växtskydd, branschföreningen för företag som levererar växtskyddsmedel, som nyligen stämde Coop för en reklamfilm om en familj som fått i sig mindre bekämpningsmedel genom att äta mer ekologiskt.

Försök till munkavle

Den nu aktuella historien började med ett hot om stämning från Sveff, där man försökte förmå Färgbygge att skriva under ett munkavle-liknande avtal som i stort sett skulle förbjuda företaget att berätta om de väl belagda miljö- och hälsofördelar som innehållet i den nya färgen har. Det kunde Färgbygge förstås inte gå med på. Däremot gjorde man flera ändringar i sin marknadsföring och upphörde med vissa formuleringar som eventuellt skulle kunna vara missvisande enligt marknadsföringslagen. Man bjöd även in Sveff till diskussion, men fick inget svar. Sveff valde istället att stämma Färgbygge. Detta trots att Sveffs egna medlemsföretag i flera fall själva använder liknande formuleringar i sin marknadsföring som man nu stämmer Färgbygge för.

– Att färgtillverkarnas branschorganisation nu så aggressivt går till storms mot oss kan vi bara tolka som att de helt enkelt vill stoppa eller fördröja en helt tidsenlig hållbarhetsutveckling, där de själva ligger långt efter. Tidigare var det helt tyst om detta från deras håll, men nu när vår färg finns ute i ett par hundra butiker blir vi tydligen ett hot och då stämmer de oss, säger Markus Zoffmann.

Färgbygge kan idag anses ha en ganska återhållsam, saklig och icke-aggressiv marknadsföring kring miljö- och hälsofördelarna i deras färg. De budskap man går ut med kan man underbygga med mycket fakta och forskning och företaget kommer att stå upp för rätten att kommunicera detta.

– Vi tycker det är självklart att konsumenter och målare måste kunna få kännedom om nya produkter som innebär verkliga miljöfördelar och ett undvikande av flera kemikalier som man sedan länge vet kan påverka hälsan, säger Markus Zoffmann.

Tydliga miljö- och hälsofördelar

Vad är det då för miljö- och hälsofördelar det rör sig om i den nya färgen? Det Färgbygge har gjort är att man utvecklat ett nytt sätt att göra vattenbaserad inomhusfärg, som skiljer sig en hel del från vanlig vattenbaserad s.k. plastfärg. Bindemedlet i den nya färgen består av förnyelsebara råvaror som cellulosa, mjölkprotein, linolja, solrosolja och schellack. Flera av råvarorna i färgen är t.o.m. livsmedelsklassade.

Att Färgbygge inte använder fossiloljebaserade råvaror gör att innehållet i den nya färgen, förutom mineralerna, är helt nedbrytbart av naturen, vilket har betydelse både på kort och lång sikt. När vi använder vanliga plastfärger innebär det, enligt Markus, att vi i princip plastar in miljontals kvadratmeter yta hemma, på arbetsplatser och i offentliga miljöer. Idag finns i praktiken inga fungerande processer för att återvinna materialen när målade ytor ska rivas. Det går till deponi där plasten med tiden lakas ur och hamnar i mark och vatten.

En av de viktigaste hälsofördelarna i Färgbygges färger är att man inte använder konventionella konserveringsmedel. Det vanliga i branschen är att använda konserveringsmedel som innehåller isothiazolinoner, t ex MIT, BIT, CIT med flera, som enligt forskning och flera rapporter visat sig vara allergiframkallande. Det här är ett problem som är välkänt i målarbranschen. Färgbygge tillsätter inte heller mjukgörande ftalater som idag är starkt ifrågasatta ur hälsosynpunkt. Inga ämnen som misstänks vara hormonstörande är heller tillsatta. Tester av de nya färgerna visar även att de från en målad yta släpper ifrån sig mycket lite lättflyktiga organiska ämnen (s.k. VOC-ämnen) till rumsluften.

De uppenbara miljö- och hälsofördelar som Färgbygge kan påvisa vill man också kunna kommunicera till marknaden. Men här menar man att branschorganisationen Sveff alltså försöker sätta upp hinder.

– Ur ett större perspektiv kan man ana en stark kemilobby som vi anser nu använder marknadsföringslagen för att skydda sina egna intressen och arbeta emot hållbart nytänkande och många konsumenters och målares intressen, säger Markus Zoffmann.

– Vår ambition är att vara en aktör som driver utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle och vi vill minska kända hälsorisker kring färg. Det arbetet kommer vi att fortsätta med.