21 april, 2017

Naturen på recept för den med psykisk ohälsa

Naturunderstödd rehabilitering, NUR, innebär att människor som lider av psykisk ohälsa får natur på recept. I Region Skåne har man upphandlat sju så kallade NUR-gårdar dit alla vårdcentraler och psykiatrimottagningar kan remittera sina patienter som ett komplement till den medicinska vården. Forskning indikerar att patienter som får NUR ökar chansen att ta till sig av behandlingen och fortare kan börja jobba igen.

Patrik Grahn, professor i landskapsarkitektur vid SLU i Alnarp, har länge studerat vad naturen betyder för människors hälsa. I en rehabiliteringsträdgård tittar forskare och studenter närmare dels på den stödjande miljöhypotesen som säger att ju större en människas kris är, desto mer behöver hen en stödjande miljö – socialt och fysiskt. I Tidningen Syres artikel säger Patrik Grahn:

”Vi har sett att de som mår sämst gärna söker sig till den natur som har minst kravfyllda element och där man inte behöver tänka. Där de kan se, men inte synas. (…) Utblick över vatten och ljus skog verkar vara en naturtyp som funkar i nästan alla kulturer.”

Dels tittar man på visuella uttryck, vad som finns i naturen men inte i den byggda miljön. Man har troligtvis kunnat konstatera att upprepningar med fraktala mönster främjar en vila i vaket tillstånd. Moln, vågor och eld, till exempel. I en undersökning från 2012 sade många svenskar att de eftersträvade en trygg och rofylld miljö, känslan av en trygg reträttplats där man kan se men inte bli sedd.

Gården Humlamaden i Alnarp är en av platserna som erbjuder NUR och där jobbar man med hästunderstödd terapi. De som deltar är på plats i åtta veckor, tre dagar i veckan, fyra timmar varje gång. Det blir totalt 94 timmars terapi. Lis-Lott Andersson som jobbar på gården tycker att rehabiliteringen kunde förlängas till minst 12 veckor. I samma artikel säger hon:
”Hjärnan läker, men det tar lång tid. I vårt samhälle måste vi lära oss att återhämta oss.”

Liselotte Abel, legitimerad psykoterapeut och verksamhetsansvarig för grön rehab i Sörby menar att det är orimligt att vi människor ska rehabiliteras tillbaka till ett samhälle som gör oss sjuka om och om igen. Hon är en del av en global omställningsrörelse som vill skapa ett hållbart samhälle där människor tar hänsyn till sina sociala och existentiella behov, inte bara de materiella.
”Människor sliter hårt för att leva upp till alla ideal och har inte tid över att ta hand om sig själva. Resultatet är en utmattad jord och utmattade människor”, säger hon till Tidningen Syre.