13 mars, 2017

Manifestation den 27 mars för Vidarkliniken och valfrihet i vården

Den 27 mars ordnas en manifestation vid Stockholms Läns Landsting mot deras kritiserade beslut att inte förlänga sina största avtal med Vidarkliniken. Beslutet innebär att många patienter med utmattning eller långvarig smärta inte längre får möjlighet att välja klinikens helhetsinriktade och mycket uppskattade integrativa rehabiliteringsvård.

Beslutet är både osakligt och saknar patientperspektiv

– Vi vill visa de ansvariga politikerna att vi är många engagerade människor som anser att det är ett mycket dåligt och osakligt beslut som framför allt drabbar många patienter i svåra livssituationer, säger initiativtagaren och tidigare patienten Siri Lundström.

– Det har visat sig att beslutet rent sakligt bygger på felaktiga grunder. Dessutom bortser man tydligen helt från de mycket bra resultat som Vidarklinikens vård alldeles uppenbart ger och även vad tusentals patienter själva tycker.

Omkring 24.000 protestmail från patienter har skickats till politikerna i landstinget, genom det separata patientuppropet Värna Vidarkliniken. Men dessa omfattande protester har mötts med undvikande svar eller tystnad från landstinget. Siri Lundström tror att det råder en stor okunskap hos politikerna om den integrativa vård som Vidarkliniken ger. Man tycks heller inte känna till de viktiga resultat för både patienterna och samhället som denna vård ger, enligt forskning och alla utvärderingar. Att patienter genomgående ger den här vården toppbetyg tycks man också blunda för.

– Vi vill inte föra ett krig mot politikerna, men när man fattar så osakliga beslut och uppvisar sådan motvilja mot att lyssna till fakta och till dem som vården är till för, ja då måste vi sätt ner foten och säga ifrån så tydligt vi kan.

Handlar även om valfrihet i vården

Siri Lundström, och många med henne, menar att det här också är en fråga om verklig valfrihet i vården. Alliansen som styr i landstinget gick till val på mer valfrihet i hälso- och sjukvården, men nu agerar man i praktiken rakt emot detta. Om man väljer bort Vidarkliniken finns det inom landstingets vårdutbud ingen liknande helhetsinriktad rehabiliteringsvård för patienter att söka sig till. Det finns väldigt många patienter som behöver denna vårdform och som vittnar om att man inte fått tillräcklig hjälp på annat håll i vården.

– Vi kräver att man inte på det här sättet försvagar patienternas rätt att välja den vård man själva vill ha och som man har betalat skatt för. De allra flesta patienter som får rehabiliteringsvård hos Vidarkliniken är kvinnor, och det är lite typiskt att kvinnors behov och önskemål nu inte tas på riktigt allvar.

Viktigt att många kommer

Siri Lundström hoppas att manifestationen nu ska göra att de ansvariga politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden öppnar sig mer för fakta och patienternas perspektiv. Hittills har de inte visat tecken på det.

– Det är viktigt att så många som möjligt som vill protestera mot landstingets beslut verkligen kommer och manifesterar detta den 27 mars, säger Siri Lundström.

Manifestationen startar 14.30 utanför Riksdagen och tågar sedan till Landstingshuset på Hantverkargatan. Initiativtagarna uppmanar deltagarna att gärna ta med plakat och om man vill även bära något plagg i rosa färg, som är kännetecknande för Vidarkliniken.

Text: Red/Staffan Nilsson