29 juni, 2015

Läkemedelsanvändningen i siffror

Den totala kostnaden för läkemedel i Sverige år 2014 uppgick enligt Socialstyrelsen till nästan 37 miljarder kronor. Samtidigt uppger Sveriges apoteksförening att notan för de skador och biverkningar som felaktig användning av läkemedlen orsakar motsvarar ungefär 20 miljarder varje år. Enligt en undersökning gjord av Sifo på uppdrag av läkemedelsföretaget GSK Consumer Healthcare Sverige år 2013, visade det sig att enbart 17% av svenskarna läser bipacksedeln varje gång de ska ta ett receptfritt läkemedel.

– Vi behöver hitta bättre sätt att ordinera och följa upp medicinering på. När slutar egentligen vårdens ansvar? Grundregeln inom all hälso- och sjukvård är vad Hippokrates sa redan på 500-talet f.Kr: ”Gör ingen skada”. Men faktum är att vi åstadkommer onödig skada. Det finns mycket forskning kring hur läkemedel fungerar inne i laboratorium, och på unga relativt friska människor, men det är en helt annan sak hur de sedan används i praktiken och verkar på sjuka och äldre människor. Där behöver vi agera och hitta nya vägar, anser Conny Mathiesen, verksamhetschef på Vidarkliniken.

Hälften av alla äldre patienter överdoserar läkemedel

I maj publicerades en studie från Lunds universitet som visar att 55% av de äldre patienterna fick läkemedel mot sjukdomar som de inte hade diagnosticerats för. Ett annat projekt i Västra Götalandsregionen konstaterar att nästan 30% av alla akuta inläggningar av äldre orsakas av felaktig läkemedelsanvändning. Conny menar att läkemedel utgör en viktig hörnpelare i sjukvården utifrån att rätt läkemedel ges till rätt patient i rätt mängd och vid rätt tidpunkt utifrån individens behov. Men ställer sig frågande inför den tillsynes överkonsumerande och felaktiga läkemedelsanvändningen vi idag har i Sverige och som leder till ett stort lidande.

– Under mina år inom vården upplever jag att det är som att det ligger i svenskarnas folksjäl en förutfattad mening om att man ska få ett piller när man går till doktorn och det skall gärna gå fort också. Akutsjukhusen och primärvården är idag såpass hårt pressade att istället för att lägga tid på att försöka se patienten i dess livssituation och behandla orsaken, så behandlar vården istället ofta symtomen med ett piller. Det blir en ”quick fix” som inte sällan leder till en karusell av nya problem. Jag är övertygad om att många tillstånd som idag försöker åtgärdas med läkemedel skulle kunna åtgärdas med andra behandlingsformer helt eller delvis.

Enligt Conny skulle det vara högst möjligt att halvera kostnaderna för läkemedelsbiverkningar och istället tillföra vården 500 läkare och 1000 sjuksköterskor.
– Det skulle framför allt innebära ett minskat onödigt lidande för många patienter.
Illustration: Anna Gran