9 april, 2016

Broschyr i komplementär- och alternativmedicin vid cancervård

En broschyr som introducerar olika komplementär- och alternativmedicinska (KAM) behandlingar har sammanställts av Regionalt Cancercentrum Stockholm/Gotland, i syfte att sprida tydligare information kring olika komplementära behandlingar vid cancervård.

Enligt Lena Sharp, verksamhetsutvecklare och enhetschef på Regionalt Cancercentrum Stockholm/Gotland använder en stor del av cancerpatienterna komplementärmedicin, men många berättar det inte för sjukvården på grund av rädsla för negativa reaktioner.

Broschyren är riktad till patienter som söker sig till en bredare definition av hälsa och letar lösningar som mer utgår från en helhetssyn på människan som både kroppslig och själslig varelse. Således är det vanligt att just cancerpatienter vänder sig till KAM-behandlingar för att:

  • Få hjälp att handskas med biverkningar av den konventionella behandlingen och symtom av cancersjukdomen
  • Uppleva en högre grad av självbestämmande och delaktighet i sin egen behandling
  • Förbättra sin generella hälsa

Enligt patientsäkerhetslagen får ingen annan än legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal behandla själva cancersjukdomen. Med detta i beaktning har dock KAM-metoder i vetenskapliga studier visat sig kunna vara till nytta för att exempelvis minska stress och obehag, samtidigt som de växtbaserade läkemedlen Iscador och Helixor godkänts av läkemedelsverket för stödjande behandling.

I broschyren från Cancercentrum Stockholm/Gotland görs en uppdelning av KAM-metoder – som omfattar hundratals metoder – i fem olika huvudgrupper innefattandes b la Mind-Body-metoder som Yoga, meditation och Qi-gong, och Alternativa medicinska helhetssystem som t ex traditionell kinesisk medicin och antroposofisk medicin.

Förhoppningen med broschyren är att cancerpatienter som vill vara mer delaktiga i sin egen behandling och förbättra sin generella hälsa sakligt informeras om utbudet av de olika komplementära behandlingsmetoderna och ställer sig frågor kring vad de har för förhoppningar. En av broschyrens författare, Kathrin Wode, poängterar dock i en artikel i Dagens Medicin att även vården behöver veta mer kring KAM-behandlingar – vad de kan tillföra och vilka risker som kan uppstå om man kombinerar vissa av dem med konventionell cancerbehandling.

Tord Ranheim
skribent