Vidarkliniken
6 mars, 2017

12 dagars cancerrehab på Vidarkliniken

Vidarkliniken erbjuder fortsatt 12 dagars cancerrehabilitering via Stockholms Läns Landsting (SLL), Region Jönköpings län samt riksavtalet.

Grunden för rehabiliteringen är en väl avvägd balans mellan aktivitet och möjlighet till aktiv vila, där patienten med stöd av personalen får möta sig själv, sin trötthet och sitt lidande, men också får möjlighet att utveckla sina möjligheter mot nya mål. Rehabiliteringen syftar till att ge patienten stöd och inspiration till ett så bra liv som möjligt.

Vidarkliniken har mycket stor erfarenhet av rehabilitering, då man i över 30 år tagit emot patienter med cancer i olika stadier.

Klinikens team består av specialister i form av läkare, psykolog, sjuksköterskor, fysioterapeut etc.
Typiska antroposofiska behandlingar erbjuds som mervärden inom ramen för 12-dagarsprogrammet och kan t ex vara omvårdnad med dagliga utvärtes behandlingar i syfte att öka kroppens välbefinnande liksom konstterapi, som stöd i den känslomässiga bearbetningsprocessen. Dessutom ingår teoretisk och praktisk undervisning i egenvård samt reflektioner över existentiella frågor enskilt och i grupp.

Läs mer om hur du kan söka detta program oavsett var du bor och även andra former av cancerrehabilitering här.