Antroposofer och vaccin – vanliga frågor & svar

Är antroposofer emot vaccin?

Nej, det går inte att generalisera på det sättet. Bland antroposofiskt inspirerade föräldrar finns det dock ibland en försiktig skepsis till generell vaccinering mot barnsjukdomar, särskilt för mycket små barn. I de fallen brukar dock föräldrarna välja att vaccinera barnen lite senare. Det handlar dock i regel inte om att vara för eller emot all vaccinering.

Varför finns det ibland tveksamhet till barnvaccinationer?

Det kan egentligen bara varje enskild förälder svara på för sin egen del. Vissa är oroliga för att manipulera immunförsvaret hos små barn, när de ännu är outvecklade och känsliga. En del ser också fördelar med att barnen bygger upp ett eget immunförsvar genom att tillfriskna från vanliga barnsjukdomar.

Hur rimmar det med det solidariska ansvaret gentemot andra?

Ansvarsfrågan är inte helt enkel. Det är viktigt att veta att det är föräldrarnas ansvar att fatta beslut om vaccination av sina barn och att myndigheterna och vården ansvarar för en god information, men inte för eventuella oönskade effekter. Varje förälder vill det bästa för sitt barn och för vissa är det svårt att vara solidariska. Mot detta står behovet av att förebygga epidemier, inte minst i fattiga delar av världen, och även att undvika vissa risker förknippade med barnsjukdomar i vår del av världen. Detta bör man också ta på stort allvar.

Ur antroposofisk synvinkel – vad är ett rimligt förhållningssätt till barnvaccinationer?

Från vårdens sida ska man självklart följa Smittskyddsinstitutets anvisningar, dvs att erbjuda vaccinationsprogram och att ge allsidig information. Från samhällets sida skulle det behövas en mer nyanserad diskussion som tar oroliga föräldrars farhågor och kritikers argument på allvar i en öppen diskussion. Mer kunskap och öppenhet gagnar alla och ökar förtroendet också för myndigheterna. Från föräldrarnas sida handlar det om att vara informerade och medvetna om det egna ansvaret.