2 juni, 2015

Forskare om datorer och mobiler i skolan

En het potatis i skoldebatten har länge varit diskussionen kring mobilers, datorers och surfplattors varande eller icke varande i skolmiljö. Allt mer forskning görs kring ämnet och de negativa effekterna är påtagliga.

Enligt en ny forskning utgiven av Centre for Economic Performance vid London School of Economics, motsvarar effekten av att förbjuda mobiltelefoner i skolan en skolvecka per år. I rapporten “Ill Communication: The Impact of Mobile Phones on Student Performance” konstaterar forskarna att skolresultaten höjdes med 6,4% efter att man infört ett förbud mot mobiltelefoner, ekonomerna beräknar att det alltså skulle motsvara fem skoldagar extra per år.

En annan fråga i debatten har handlat om vad som händer med oss människor när vi inte längre skriver för hand. Är handskrivandet en onödig färdighet som bör dö ut, eller finns det något i själva aktiviteten som har en positiv inverkan på oss människor och som i så fall skulle gå förlorad? Forskningsresultat tyder på att sambandet mellan att skriva för hand och pedagogisk utveckling är djupt sammansvetsat:
”När vi skriver aktiveras automatiskt en unik nervkrets. Och det verkar som att denna krets på ett unikt sätt bidrar på ett sätt vi tidigare inte insett, men lärandet underlättas”, säger Stanislas Dehaene, en psykolog vid Collège de France i Paris till Newsner.

Newsner rapporterar också att: ”Två psykologer, Pam A. Mueller från Princeton och Daniel M. Oppenheimer vid University of California, Los Angeles, har visat att elever lär sig bättre när de tar anteckningar för hand än när de skriver på ett tangentbord. Enligt ny forskning ger det eleven möjlighet att bearbeta en föreläsnings innehåll och omforma det – en reflektionsprocess som kan leda till bättre förståelse och gör det lättare att minnas.”

En annan undersökning publicerad i Psychological Science 2014 (Mueller/Oppenheimer från Princeton respektive UCLA) visar att studenter som antecknade på datorn klarade sig upp till 40% sämre i förståelsefrågorna än de som skrev för hand.

Även i Sverige har det gjorts forskning kring konsekvenserna av att tillåta mobiler i skolan. I en ny studie från Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet konstaterar forskarna att den fysiska aktiviteten bland pojkar i åldern 11-13 år har minskat med en fjärdedel sedan år 2000. Man tror att mobilanvändandet är boven i dramat.
”Jag häpnade! Jag trodde inte på siffrorna. Vi fick räkna om och räkna om och när vi väl såg att så här är det så fick vi titta på andra observationer vi gjort. Det är en väldig minskning”, säger Anders Raustorp, en av forskarna bakom studien, till SVT.

Läs mer i vår artikel ”Håller Google på att konkurrera ut vårt offentliga skolsystem?”