3 juli, 2016

Möt Ytterjärna Forum i Almedalen

Det har blivit dags för årets Almedalsvecka på Gotland, och den här gången kommer Ytterjärna Forum att ta plats. Vi bjuder in till ett seminarium på onsdagen på temat ”Integrativ vård och hållbar hälsa – nya möjligheter för människan och medicinen”.

Vårdfrågan är vår tids största välfärdsutmaning. Med ökande vårdbehov, en åldrande befolkning och kunnigare och mer krävande patienter är ett ständigt nytänkande nödvändigt.

Den integrativa vården ses av många som en viktig möjlighet för framtiden – en vårdform där skolmedicin kompletteras med andra läkarinitierade, men mer okonventionella behandlingsformer, som exempelvis akupunktur, mindfulness eller naturläkemedel. Begreppet integrativ medicin är i det närmaste okänt i Sverige, men står högt på agendan i många andra länder i Europa och världen i övrigt.

Ytterjärna Forum bjuder därför in till ett samtal om integrativ vård i Almedalen 2016. I panelen deltar bland andra Mats Pertoft, miljöpartistisk riksdagsledamot och Karin Björkegren Jones, journalist. Samtalet leds av Maria Torshall, chefredaktör på tidningen Hälsa.

Frågor som kommer att behandlas:

  • Vad innebär integrativ sjukvård och hur kan den bidra till en effektivare sjukvård?
  • Hur ser kunskapen ut bland våra läkare och hur stort är intresset hos patienterna?
  • Vilka svar kan den integrativa vården ge på våra stora medicinska frågor – antibiotikaresistens, ökande antal läkemedelsskador och kostnadsutvecklingen i vården?

Seminariet går av stapeln onsdagen den 6e juli, kl 14-16, i Lindgården på Strandgatan 26 i Visby.