Prins charles på Saltå Kvarn
Under sitt Sverigebesök 2012 besökte prins Charles Saltå Kvarn som bl a säljer biodynamiska produkter.
2 mars, 2016

Prins Charles om biodynamisk odling och 4-promille initiativet

Förra helgen anordnades en konferens i Milano, Italien, på temat Per l’ecconomia della terra – La nostra casa comune (För jordens ekonomi – vårt gemensamma hem). Konferensen arrangerades av Föreningen för biodynamiskt jordbruk i Italien tillsammans med Luigi Bocconi universitetet, och mötet öppnades av den jordbruks- och hållbarhetsintresserade prins Charles av Storbritannien.

I sitt öppningsanförande, filmat från St James’s Palace i Westminster, utvecklar prins Charles sina tankar kring nödvändigheten av att återetablera den ömsesidighet gentemot jorden och biosfären som vi förlorat genom 50 års skoningslöst och utarmande industrialiserat jordbruk. Samtidigt ser han djupgående problem med att försöka korrigera de förödande konsekvenserna som ett sådant kemibaserat industriellt jordbruk medför med ännu mer kemi och ännu högre industrialisering. Själv använder sig prinsen långtgående av de principer för biodynamiskt jordbruk som Steiner skisserade upp redan under 1920-talet vi sin egen gård i Highgrove, och har vid många tillfällen talat varmt och öppet för hur insikten om människans ömsesidighet gentemot jord och natur egentligen är det enda som krävs för att verkligen åtgärda klimathot och långtgående miljö- och jordförstörelse. Det är just denna insikt om ömsesidighet omsatt i praktiken som det biodynamiska jordbruket medför, enligt prins Charles.

Den blivande monarken av Storbritannien uttryckte även sin glädje över det under klimatmötet i Paris antagna 4-promille initiativet. Detta går i enkelhet ut på att genom regenerativa jordbruksmetoder såsom t.ex. växtföljdsomlopp och kretslopp bygga upp kollagret i matjorden med fyra promille per år, vilket skulle innebära enorma positiva konsekvenser i kampen mot klimatförändring.

Initiativet initierades och utarbetades av värdnationen Frankrike och antogs i slutändan av 100 aktörer, däribland Sverige.

Här kan du se HRH prins Charles av Storbritanniens öppningsanförande till konferensen i Milano.

Ytterjärna Forum
Tord Ranheim
skribent