22 maj, 2016

Prins Charles behandlar sina kor med homeopati

Att Prins Charles är en förespråkare för biodynamisk odling, har länge varit känt. Nu har han väckt uppmärksamhet genom att föreslå en lösning på överanvändningen av antibiotika bland både djur och människor, nämligen homeopati. Prins Charles har länge behandlat sina kor och får med homeopatisk medicin, och föreslår att fler gör som han.

“Det var en av anledningarna till att jag konverterade min gård till ekologisk för mer än 30 år sedan och anledningen till att vi framgångsrikt har använt homeopatiska – ja, homeopatiska – behandlingar för mitt boskap som en del av ett program att minska användningen av antibiotika.” säger Prins Charles i en artikel i The Guardian.

Prinsen har mött en del kritik av motståndare som bland annat hävdar att det saknas tillräckligt med vetenskapliga bevis för hans påstående om att homeopatiska behandlingar skulle vara verkningsbara. Prins Charles möter det med följande:

”Skulle vi, undrar jag, råda andra människor att dagligen hälla antibiotika i sin egen mat eller dryck, bara för att de annars skulle kunna bli sjuka?”

Läs hela artikeln i The Guardian.

 


Källor