4 juni, 2016

Antibiotika till kor ökar metanutsläpp och påverkar mikroorganismer

Komockor från djur som får antibiotika släpper ut nästan dubbelt så mycket av den starka växthusgasen metan. Samtidigt påverkar antibiotikan ekosystemet långt utanför själva kon. Det visar en internationell studie som letts av Tomas Roslin vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Det finns alltså fler anledningar att vara restriktiv i användningen av antibiotika i lantbruket, utöver den nog så allvarlig risken för ökad antibiotikaresistens.

Forskarna undersökte och jämförde komockor från kor som behandlats med ett bredverkande antibiotikum (tetracyklin) respektive komockor från obehandlade djur och fann flera tydliga skillnader. I dyngan från behandlade kor hade den mikrobiella floran en annan sammansättning och tarmfloran hos dyngbaggar som lever i dessa komockor är annorlunda. Det här är ett antibiotikum som används flitigt i delar av världen, inte bara för att bota sjukdom utan också för att djuren ska växa snabbare. När effekten av dessa sprids i jordbrukets ekosystem kan det få oönskade miljökonsekvenser.

Att komockor från djur som fått antibiotika släpper ut så mycket mer metan anses anmärkningsvärt, och det är första gången forskning visar detta. Nu behövs studier kring omfattningen av det här problemet, anser forskarna. Man behöver också få svar på hur antibiotika påverkar mängden metan som korna rapar upp, eftersom de utsläppen är större än från dyngan.

Foto från Pexels.

Text: Red / Staffan Nilsson
skribent