5 maj, 2015

Göran Fant om Kaj Skagens nya bok ”Morgen ved midnatt”

Kaj Skagens bok om Rudolf Steiner Morgen ved midnatt – den unge Steiners liv og samtid, verk og horisont 1861-1902 är en begivenhet som slår det mesta. På nära tusen sidor tar han med sig läsaren på en dramatisk vandring på stundom slingrande stigar mot det elvaåriga engagemanget i teosofin. Som han sammanfattar det ”Steiners personliga utveckling genom ett landskap som börjar med Goethe och den tyska idealismen och korsar Nietzsche, Stirner och Haeckel innan det går över i mystiken och teosofin, är helt förståelig utifrån tidens krismedvetenhet och återspeglar dess avantgardistiska strömningar” (s 745).

Skagen är en betydande författare och den synnerligen fylliga skildringen av de intellektuella och konstnärliga landskap, färgstarka personligheter som speglas i pojken, ynglingen, mannen med ett rikt inre liv där mystika upplevelser spelar en avgörande roll – låter sig läsas som en fängslande utvecklings- och idéroman. Det är en berättelse som vilar på grundligt utforskade källor. Centrum är de filosofiska och naturvetenskapliga verk som Steiner studerar (med en startpunkt i femtonåringens läsning av Kants Kritik der reinen Vernunft, ett av filosofins svårare verk ) och där Goethe blir den viktigaste källan som frigör hans egna, självständigt utformade livssyn.

På den vägen möter färgstarka personligheter i den häxkittel av idéer, förvillelser, stolligheter och klokskap, konservatism, nationalism, internationalism och radikalitet som utmärker slutet av artonhundratalet. Steiner möter det här som en kraftfull åskådare och aktiv deltagare som aldrig tycks tappa sin moraliska och intellektuella kompass.

Skagen bygger naturligtvis i mycket på tidigare biografer, särskilt stormästaren Christoph Lindenberg, och tar moget och intelligent ställning till honom och andra – bland annat polariteter som esoterikern Prokoffiev och den tämligen rabiate steinerhataren Zander.

Ett särskilt starkt intryck gör hans resonerande presentation av vägen genom Goethes naturvetenskapliga skrifter fram till monismen i Frihetens filosofi.

Man kan lätt gå vilse i materialets rikedom, men Skagens litterära kraft och vitala språk gör timmarna med boken till härliga bad i tankeklarhet och stora perspektiv.


Om du är intresserad av att läsa Kaj Skagens bok ”Morgen ved midnatt. Den unge Rudolf Steiners liv og samtid, verk og horisont 1861-1902” kan du köpa den hos Adlibris.

Ytterjärna Forum
Text: Göran Fant