- Ytterjärna forum - https://www.ytterjarnaforum.se -

Vad är evidens egentligen?