- Ytterjärna forum - https://www.ytterjarnaforum.se -

Här får funktionsnedsatta ett bra liv i bygemenskap. Men mångfalden i svensk omsorg är hotad.