Sjukvårdspolitiker i Stockholm: Det behövs mer kunskaper om komplementär medicin