- Ytterjärna forum - https://www.ytterjarnaforum.se -

Alltmer psykofarmaka till unga: ”Det pågår en medikalisering av barndomen”