- Ytterjärna forum - https://www.ytterjarnaforum.se -

Skolsystemet uppbyggt för att skapa medelmåttor?