- Ytterjärna forum - https://www.ytterjarnaforum.se -

Okritisk IT-satsning i skolan ger sämre resultat och risk för demens

Okritisk IT-satsning i skolan ger sämre resultat och risk för demens