- Ytterjärna forum - https://www.ytterjarnaforum.se -

Nya forskningsrön: Att skriva för hand är bättre för minnet