- Ytterjärna forum - https://www.ytterjarnaforum.se -

”Horisonten finns alltid kvar” – en filosofisk utblick på ivern att detaljstyra