- Ytterjärna forum - https://www.ytterjarnaforum.se -

Fysikern Max Tegmark om möjligheter och risker med modern teknik