- Ytterjärna forum - https://www.ytterjarnaforum.se -

Descartes och 1600-talets vetenskapliga revolution