- Ytterjärna forum - https://www.ytterjarnaforum.se -

Den klassiska vetenskapens villkor, kriterier och begränsningar