- Ytterjärna forum - https://www.ytterjarnaforum.se -

Tord Ranheim: Jordbruket främjar specialisering och specialisering utarmar jordbruket