- Ytterjärna forum - https://www.ytterjarnaforum.se -

Var finns utrymmet för hjärtat inom vården av funktionsnedsatta?