- Ytterjärna forum - https://www.ytterjarnaforum.se -

En blind systemtro och det individuella ansvaret