5 december, 2017

Ny dokumentärserie: Kampen om Hälsoparadigmet – avsnitt 1

Den integrativa medicinen – där grunden utgörs av skolmedicin, som kompletteras med naturläkemedel och terapier från andra medicinska kompetensområden och kulturer – möter hårt motstånd från bl a läkemedelsindustrin och lobbygruppen Vetenskap och Folkbildning. Helene Bengtssons dokumentärserie ”Kampen om Hälsoparadigmet” i tre delar ger en avslöjande bild hur den negativa opinionsbildningen är organiserad. Filmen ligger nu på Youtube.

Synen inom vården på vad som skapar långsiktig hälsa är utsatt för en medveten opinionsbildning som krockar med de gräsrötter som i ökande utsträckning tar sin hälsa i egna händer. I det första avsnittet av Helene Bengtssons dokumentärserie får vi en inblick i vad integrativ medicin är och en fördjupning i några av de olika kompetensområden som bygger den. Vi får också en första introduktion till den svenska s k skeptikerrörelsen – den mest hårdföra lobbygruppen när det gäller att motarbeta den integrativa medicinens möjligheter att verka och utvecklas i Sverige.

Skeptikerrörelsen etablerade sig i Sverige i samband med bildandet av Vetenskap och Folkbildning 1982. Idag är de mer aktiva än någonsin och deras metoder ifrågasätts i filmen.

I detta första avsnitt av Hälsoparadigmet konstateras också att man i många andra länder i Europa och världen, kommit betydligt längre än Sverige vad gäller en bredare och modernare syn på hälsa. Ursula Flatters från Stiftelsen Vidarkliniken, menar bl a i filmen att Sverige måste agera för att inte ytterligare hamna på efterkälken i denna valfrihetsfråga jämfört med andra delar av världen.

Ansvarig utgivare för filmen är Föreningen 2000-Talets Vetenskap.

 

""