Så kan waldorf möta dagens problem och behov i skolan