datorfritt
22 juni, 2016

Bättre betyg med datorfritt klassrum?

Praktiskt hjälpmedel eller störningsmoment? Åsikterna om teknologi i klassrummet går isär. Men nya studier ger stöd för 100 gammal metodik.

På waldorfskolan Iona School i Nottingham finns varken paddor eller laptops tillhands i under lektionerna, i själva verket är all sorts elektronik utesluten ur klassrummet.

”Rudolf Steiner liksom många andra tänkare under 18- och 1900-talen betonade vikten av att förstå hur små barn lär sig naturligt och erbjuda en pedagogik som bygger på deras naturliga intressen och nyfikenhet”, förklarar David Whitebread, föreståndare för Centrum för forskning om lek i utbildning, utveckling och lärande vid Cambridge University i en intervju till The Guardian.

”För- och grundskoleverksamheten i Storbritannien har rört sig allt mer från dessa värderingar och istället gått mot ett toppstyrt system med en statligt införd läroplan.”

Blir barnen avskärmade offline?

När skolinspektionen besökte Iona School i Nottingham fick undervisningen utmärkta betyg. Men de kritiska rösterna är många och motståndarna undrar om förbudet mot datorer i klassrummet inte avskärmar barn från en omvärld som till stor del styrs av teknologi.

”När våra ungdomar lämnar skolans värld kommer de bli en del av ett samhälle som med allra största sannolikhet omfattar teknik.” Menar Mark Chambers, VD för NAACE.  ”Vi borde göra allt för att hjälpa barn att förbereda sig för den teknologiska världen, precis som den fysiska.”

Andra menar att teknologi i klassrummet ger positiva effekter om det används på rätt sätt. ”Teknik som används kreativt kan engagera barn” menar Irwing Adams, före detta lärare i Hull som nu driver en webbplats om hur teknik kan vara ett stöd i klassrummet. ”Barn har redan med sig de tekniska erfarenheterna hemifrån där de ofta spelar spel och tittar på TV.” 

Högre resultat utan digitala hjälpmedel

Men enligt forskningen har digitala enheter som inlärningsverktyg fortfarande har mycket att bevisa. En färsk studie publicerad av Massachusetts Institute of Technology visar att studenter som inte fick använda bärbara datorer eller surfplattor under föreläsningar och seminarier fick bättre resultat på proven. Forskning från London School of Economics fann även att skolor som uteslöt mobiltelefoner ur klassrummen visade en varaktig förbättring av provresultaten,

En rapport från OECD 2015 fann att länder som hade gjort stora investeringar i tekniska hjälpmedel inte har visat några tecken på förbättring i läsning, matematik och naturvetenskap .”Trots bevis från sådana studier finns det fortfarande en utbredd oro för att barn inte kommer att vara redo för att passa in i samhället, om de inte kan hantera en dator vid fyra års ålder.” Menar Richard Moore, grundare av Iona School i Nottingham.

Notisen är en sammanfattning och en översättning av artikeln ”Could Steiner schools have a point on children, tablets and tech?” publicerad hos The Guardian, 14/6 2016.