Foto: Erik Olsson
27 augusti, 2019

Ytterjärna kraftsamlar för utveckling

Under hösten planerar Steneken Holding AB en omorganisation av bolagsverksamheten i Ytterjärna. Syftet är att kraftsamla och samordna olika verksamheter, som idag drivs var för sig.

–Vi vill utveckla Ytterjärna till ett nationellt och internationellt centrum för kultur, miljö och samhällsutveckling, där även existentiella frågor får plats, säger Anders Kumlander, styrelsemedlem i Steneken Holding AB.

VD för den nya verksamheten blir Staffan Jonsson, idag kultur- och fritidschef i Södertälje. Han tillträder sin tjänst den 1 november.

-Jag ska medverka till att göra Ytterjärna till ett attraktivt besöksmål, säger Staffan Jonsson, men vi ska också locka entreprenörer att etablera sig här, som på olika sätt vill bidra till människans och samhällets utveckling,

-Jag ser verkligen fram emot att ta mig an denna spännande utmaning som innehåller flera intressanta framtidsmöjligheter. Jag känner mig väl rustad både utifrån den yrkesmässiga bakgrund jag har och utifrån mina personliga intressen.

Verksamhetens utformning kommer att beslutas under hösten och Staffan Jonsson ingår i den arbetsgrupp som bereder frågan.

Staffan Jonsson har en bred erfarenhet inom kulturområdet och en mångårig chefserfarenhet. Han har tidigare arbetat som teaterchef, regissör, kulturskolechef, lärare, skribent samt projektledare i olika utvecklingsprojekt. Staffan Jonsson har en fil.kand från Lunds universitet och en Master of Fine Arts från Ohio University i USA.