11 augusti, 2017

Så pratar träden med varandra

Suzanne Simard är skogsekolog och forskar kring skogens komplexa och symbiotiska nätverk. I sitt TED talk pratar hon om hur skogen är så mycket mer än träden vi ser. Under marken finns en hel värld av oändliga biologiska mönster som binder samman träden och gör så att de kan kommunicera med varandra. Hon menar att det påminner om en sorts intelligens.

I föreläsningen berättar Simard om hur hon sedan barnsben fascinerats av skogen och att intresset aldrig försvann. Hon blev nyfiken på hur träd i en skog kunde dela information med varandra under marken. Till en början var många skeptiska till hennes teori men så småningom fick hon forskningsmedel för att undersöka saken och upptäckte mycket riktigt att vissa trädsorter kunde kommunicera på det sättet. Alltså samarbeta, snarare än att tävla med varandra.

De upptäckte att moderträd kunde skicka mer kol till sina ”släktträd” och till och med reducera sina egna rötter för att skapa mer plats för de yngre träden. När moderträden var döende eller skadade skickade de meddelanden med kunskap och visdomar till nästa generations träd. På så sätt har man kunnat se att träden byggt upp en beredskap mot framtida hot och därmed haft större chans att överleva.

Suzanne Simards förhoppning var till en början att den här vetskapen om att träd kommunicerar i hög grad skulle förändra hur man skövlar och hanterar skogen – att man skulle börja använda mer holistiska och hållbara metoder som var mer praktiska och billiga – för att bevara det komplexa underjordiska kommunikationssystemet. Dock fick hon inse att det inte skulle bli så, åtminstone inte än. Hon menar att skogen har en enorm kapacitet att läka på egen hand men att vi människor måste ge den rätt förutsättningar och bevara den och dess kunskap i så hög utsträckning som möjligt.

Lyssna gärna på hela föreläsningen här.