Ytterjärnas alldeles egna Skyspace
28 augusti, 2015

Outside Insight i Ytterjärna

Verket Outside Insight är ett platsspecifikt verk skapat av den amerikanske konstnären James Turrell och uppfördes i samband med en större utställning 2011 med konstnären i Ytterjärna.

Verket är ett av ca 80-tal Skyspace som uppförts runt om i världen och det enda med en exteriör av trä. Samtliga Skyspace, som är det gemensamma namnet för dessa verk, består av ett arkitektoniskt rum med en öppning mot ett oändligt kosmos. Även om byggnaden är permanent uppstår själva konstverket dagligen under ett par timmar i skymningen och gryningen. Ljuset har programmerats att följa årstidernas lopp och växlingar; under sommarhalvåret uppstår verket sålunda under kvällstimmarna och tidigt på morgonen men under vinterhalvåret på eftermiddagen och tidigt på förmiddagen.

Just frågor kring ljus och seende har sysselsatt konstnären sedan början av 1970-talet då han som pilot från luften letade efter en plats där förhållandet mellan ett jordiskt fysiskt rum och det stora himmelsrummet kunde utforskas utförligt. I Arizonas öken hittade han vad han sökte – vulkanen Roden Crater. Genom att förfl ytta miljontals kubikmeter av kraterns innanmäte har den förvandlats till ett av de största konstverken i modern tid. Det kommer att färdigställt innehålla ett 20-tal rum, gångar och tunnlar där besökaren i större skala kan göra sina egna erfarenheter om grundläggande färgfenomen, ljus och mörker.

I Turrells verk sker ofta en en glidning hos betraktaren från ett yttre iakttagande till en uppmärksamhet som mer och mer fokuseras kring det egna seendet och perceptionen. Vi stiger in i, och omsluts av hans verk och refl ekterar kring vad det är som jag egentligen ser. En ytterligare ingrediens är själva dröjandet inför verket och som ger själva förutsättningen för upplevelsen.