Illustration: Anna Gran
23 juni, 2017

Nyckelväxter: Åkerfräken

Denna sommar skall jag ge mig ut och lära mig skilja på de vanligaste fräkensorterna genom att nogsamt inpränta de viktiga, små men tydliga kännetecknen! Det är Åkerfräken, equisetum arvense jag vill åt. Den är rikast på organiskt bundet kisel, så rik att det knastrar om den när jag gnider den mellan fingrarna. Dess aska i förbränd form uppgår till 80 procent kiselhalt.
Åkerfräken har en mörk jordstam som går långt ned i marken och ser ut att vara urgammal, säkert fossil, överlevd från en svunnen tid. Vackert ljusgrön bildar den en svävande slöja över marken vävd av rytmiskt ordnade ledade stavar. Lite slumrande och avvaktande väl medveten om sin bevarade styrka.

Åkerfräken är en av våra äldsta och mest använda läkeväxter.
Den ger livskraft, energi, uthållighet, motståndskraft, vigör och tankekraft åt människan. Skriver Elisabeth Hoppe om svenska medicinalväxter i boken om Huskurer.
Åt jorden den jättestora kroppen som när oss med sin växtlighet mitt emellan det jordiska mörkret och det himmelska ljuset kan vi också bereda en läkande brygd emot mögel, mjöldagg, skorv och röta vår och höst i förebyggande syfte. Detta preparat rekommenderas i den biodynamiska odlingen för att stärka motståndskrafterna hos odlingsväxterna och mottaglighet för ljuskrafterna. 50 gram torkad ört kokas sakta i en timme i ett par liter vatten, späds i 20 liter vatten och räcker till besprutning av ett tunnland.

I gammalt bruk användes Åkerfräken till polering av trä och tennföremål och till växtfärgning och växtvård.

Hud, hår, naglar, benstomme består bland annat av kisel och vid kiselbrist försvagas dessa.
Till te för mesta möjliga kiselhalt går det åt 6 msk torkad ört till 5 dl vatten.
Ett kurte bör kokas tio till trettio minuter beroende på hur vedig den blivit när den skördas från juni till mitten av juli. Dricks morgon och eftermiddag i fjorton dagar mellan måltiderna för att sortera den pågående kuren och utrensningen av primärurin, därefter uppehåll i en vecka. Upprepa hela kuren ytterligare två omgångar.
För sårvård låt 1 msk torkad ört dra i kallt vatten 1 dygn.
I kombination med kisel innehåller även Åkerfräken såpaämnen som stimulerar njurarna och därmed lämplig vid urinvägsinfektion och blåskatarr.
Kisel och Åkerfräkens garvämnen verkar sammandragande på vävnaderna, stärker slemhinnans motståndskraft så den inte blir så retad av främmande ämnen vid allergi. Jag själv använder den utvärtes vid ödem.
Te på Åkerfräken växelvis med Björk och Gullris verkar uppstramande vid hemorrojder och åderbrock. Gullrisets verksamma ämnen här är Flavonglykociderna och P-vitaminet.
Åkerfräkens bitterämnen stimulerar matsmältningen liksom Gråbo.
I Weledas medicinsortiment ingår Equisetum arvense både i invärtes och utvärtes preparat.
Dock är den giftig för betesdjur.

Hur skall jag då skilja på Åkerfräken, Ängsfräken och Kärrfräken?

Åkerfräken, equisetum arvense
Arvum betyder åker på Latin och där är den också bäst att plocka.
Se på den första grenleden att den är dubbelt så lång som tandkransen runt stammen vid grenarnas fästen. Det är det säkraste tecknet.
Grenarna är vinklade uppåt.
I tvärsnitt är grenarna fyrkantiga.

Ängsfräken, equisetum pratense
Pekar med grenarna i en båge utåt nedåt.
Spädare intryck.
I tvärsnitt är grenarna trekantiga.

Kärrfräken, equisetum palustre
Växer på fuktig mark, har ett ax i toppen och svarta ringar under tandkransen.
Mörkare intryck.
I tvärsnitt är grenarna femkantiga.

Dessutom är det viktigt att skilja ut Skogsfräken som har många sidogrenar och ger ett yvigare intryck.

Denna växt sällar jag till NYCKELVÄXTERNA eftersom den frambringar kristalinsk ljuskraft i växtriket, kiselkristaller är skatten i det svårtillgängliga berget som hör jorden till.

Text: Red/Anna Gran