15 november, 2017

Nedgången i biologisk mångfald har minskat tack vare satsningar

Supermiljöbloggen skriver om hur de 14 miljarder dollar som världens länder lagt på naturvård under en dryg tioårsperiod har gjort att den förväntade nedgången i biologisk mångfald har minskat med 29 procent.

Det som har granskats av ett internationellt forskarlag är satsningar gjorda mellan 1992 till 2003. Det här bevisar att sådana här satsningar verkligen funkar. Dock tar det tid innan man kan se resultat av ansträngningarna. Supermiljöbloggen citerar en av forskarna, Anthony Waldron:

”… governments and donors have been unwilling to come up with the necessary budgets, often because there was little hard evidence that the money spent on conservation does any good.”

Forskarna bakom studien säger också att det inte skulle behöva kosta mycket att investera i utvecklingsländer med hög artrikedom – och på så sätt ha möjlighet att rädda mer biologisk mångfald inför framtiden.