Konsumenterna kan minska koldioxidutsläppen
14 september, 2015

Konsumenterna kan minska koldioxidutsläpp

Svenskarnas konsumtion orsakar femtio procent mer utsläpp i andra länder idag, jämfört med för drygt tjugo år sedan (1993–2012). Samtidigt har de inhemska utsläppen orsakade av konsumtion istället minskat med trettio procent. ”Helt enkelt därför att vi konsumerar alltmer varor som produceras i andra länder” konstaterar Naturvårdsverket i sin rapport.

Mellan 1993 och 2001 låg utsläppen orsakade av svenskarnas konsumtion på en ganska jämn nivå, men sedan 2001 har de ökat. Räknat i koldioxidekvivalenter handlar det om en total ökning med över tjugo miljoner ton koldioxidekvivalenter. Två tredjedelar av de totala utsläppen från konsumtion orsakas av privatpersoners konsumtion. Alltså av det du och jag väljer att köpa.

Mat och transport största klimatbovarna

Det är, kanske inte helt oväntat, maten vi väljer att konsumera som är den största klimatboven i detta drama. Faktum är att vår matkonsumtion står för en tredjedel av de växthusgasutsläpp som orsakas av vår privata konsumtion – den har ökat med tjugofem procent sedan 1993.

”Matens klimatpåverkan uppgår idag till omkring 1,8 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Scenarier med minskad nötköttskonsumtion skulle kunna minska utsläppen till omkring ett ton år 2050 medan en helt vegetabilisk kost skulle ge utsläpp på ner mot 0,3 ton. Utsläppen från svenskarnas flygresor beräknas att ha fördubblats de senaste 20 åren och uppskattas idag till cirka 1,1 ton per person och år. Scenarier visar att om flygandet inte fortsätter att öka utan ligger kvar på dagens nivå så kan utsläppen genom tekniska förändringar hamna på runt 0,5 ton år 2050. Forskarnas slutsats är att för att ha goda chanser att nå klimatmålet behöver kraftfulla styrmedel utvecklas och införas avseende mat och flyg.” Så skriver Naturvårdsverket själva om sin rapport ”Hållbara konsumtionsmönster”.

Positivt är att vi verkar ha blivit bättre på att värma upp våra hus, isolera och köpa lågenergilampor – utsläppen från kategorin ”bostad” har minskat med drygt trettio procent mellan 1993 och 2012.

Hur klimatvänlig är du?

Vilken förändring är egentligen viktigast i kampen om en gladare planet, var ska jag börja? Ibland kan det vara svårt, ja näst intill omöjligt, att navigera i hållbarhetsträsket. Då är det tur att det finns experter och forskare att ta hjälp av.

Klimatkontot är en digitalt test, framtaget av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med bl a Naturvårdsverket. Genom att fylla i hur du reser, äter, konsumerar och bor får du reda på hur stort just ditt koldioxidutsläpp är. Gå tillbaka och ändra i dina svar för att se hur mycket en specifik handling kan påverka ditt totala utsläpp.

Några exempel från Klimatkontot:

  1. Genom att minska konsumtionen av nötkött från 6-10 portioner i veckan till 3-5 portioner, minskar dina utsläpp med ca 0,6 ton koldioxid per år.
  2. Genom att byta ut Thailandsresan mot en resa till spanska Malaga, minskar dina utsläpp med ca 1,8 ton koldioxid per år.
  3. Genom att halvera bilkörningen från 1068 mil per år (som idag är längden på medelsvenskens bilkörande) till 500 mil per år, minskar utsläppen med 0,7 ton koldioxid per år.

Om du gör alla tre alternativetn minskar du utsläppen med totalt 3.1 ton koldioxid per år. Idag beräknas medelsvenskens privata konsumtion orsaka utsläpp på 8 ton koldioxid per år, klimatmålet är knappt 2 ton innan år 2050. Med en förhoppning om bättre tekniska lösningar och miljövänligare transportmedel så är med andra ord ovanstående tre åtgärder ett stort steg i rätt riktning.

Hur mycket släpper du ut idag? Testa här!
Foto: Unsplash

Inspiration på Ytterjärna Forum

Dags att göra en köttfri dag till en vanlig dag?
Är du en flexitarian?
Charter till månen javisst – men hur ser framtidens resa ut ur klimatsynpunkt?
6 dokumentärer som gör dig till en bättre människa