10 maj, 2018

Klimatforskarna tror på torvmarker

Torvmarkerna upptar bara totalt tre procent av jordens yta och har hittills varit ganska försummade. Men nu höjer klimatforskare sina röster och lyfter fram torvmarkerna som en potentiell klimatförbättrare som verkligen bör tas tillvara på, rapporterar Aktuell hållbarhet.

Torvmarkernas stora potential ligger i att de, trots sin marginella plats på jorden, lagrar hela 20 procent av den markbundna kolen. Något som är viktigt och bra för klimatet.
Däremot om man börjar bryta torv eller dränera torvmarken går den från att vara en kolsänka till att bli en kolkälla, som alltså istället ökar mängden koldioxid i atmosfären. Kolet som finns lagrat i torvmarker bör alltså stanna där.

Forskarna bakom en ny studie från SLU anser att dessa torvmarker ofta glöms bort när man diskuterar eventuella klimatåtgärder. De menar att man ofta pratar om att öka kolinlagringen i jordbruksmark, men glömmer vikten av att bevara världens torvmarker. Detta trots att bevarandet av torvmarker involverar en betydligt mindre del av jordens yta än att satsa stort på ökad inlagring av kol i jordbruksmark. En av forskarna, Lorenzo Menichetti, uttalar sig i Aktuell hållbarhets artikel:

”Den enklaste åtgärden för klimatet som jag kan komma på är att skydda de torvmarker som fortfarande är intakta i dag. Det kol som redan finns lagrat i torvmarker bör stanna där.”

Läs också:

Eko-gården som vill bli koldioxidnegativ