31 oktober, 2017

Företag med mångfald är mer innovativa

I ett intressant TED-talk pratar Rocío Lorenzo om en undersökning hon gjorde tillsammans med kollegor. De undersökte 171 företag för att ta reda på om företag som prioriterar mångfald bland sin personal är mer innovativa. Svaret var ett solklart ja.

Anledningen till att Lorenzo ville undersöka saken var att hon som affärskonsult märkte hur homogena många företag var. Många ledare hon mötte såg mångfald som något att kunna visa upp för att vara politiskt korrekt eller, i bästa fall, för att det var rätt sak att göra – men inte som något man prioriterade av affärsmässiga skäl. Hon ville se om bilden gick att förändra genom att kunna visa resultat svart på vitt.

Via universitetet i München undersökte Lorenzo och hennes team 171 företag i Tyskland, Österrike och Schweiz och fortsatte sedan med totalt hela 1600 företag i ytterligare fem länder. De undersökte hur mångfalden i företagen såg ut och hur pass innovativa de var (t ex genom att undersöka nya produkter och tjänster). I begreppet mångfald räknade de in aspekter som exempelvis ursprung, kön och ålder. Och som sagt fick de ett solklart svar: De företag som hade mindre homogen personal var mer innovativa.

Men en kvinna i styrelsen räcker inte, det måste vara minst 20 procent kvinnor på ledande roller för att det ska ha någon effekt. Det funkar enligt Rocío Lorenzo inte heller att tänka att det kommer lösa sig automatiskt med tiden – det har ju inte blivit så hittills. Istället måste företagen jobba medvetet och aktivt för att anställa folk av olika kön, ursprung och ålder för att det ska bli någon skillnad. Det kan göras genom att till exempel sätta upp mål kring vilken mångfald man vill uppnå inom en viss tidsperiod. Här kan du se hela TED-talket: