Bildkälla: Folkets bio
2 november, 2017

En film om barn på barnens villkor

Barndomsskildringarna är många i populärkulturen, såväl spelfilm som dokumentärer och litteratur. Men ofta är det från den vuxna personens perspektiv. Den norska regissören Margreth Olin tänkte tvärtom och har gjort en film om barn på deras villkor.

I filmen får vi följa en grupp barn på förskolan Aurora på Nesodden i Norge under ett år. Vi får ta del av barnens fantasi och lekar, och hur de skapar sina egna världar. Den handlar om glädjen i att vara barn. I ett pressmeddelande säger Margreth Olin, som är en av Norges mest framstående filmskapare:

”Det blir ett allt starkare fokus på prestationer och konkurrens i skolan, åldern för skolstart sänks och allt yngre barn ska ta till sig akademisk kunskap. Jag är rädd för att vi som samhälle tappar barnens olika personligheter eftersom vi inte tar tillvara de gåvor barnen har. Barndom är en tyst protest. Den visar en förskola där barnen får vara i fred och där träden lär dem att växa i sin egen takt.”

När filmen släpptes i Norge och Danmark fick den mycket uppmärksamhet och orsakade diskussioner om hur viktigt det är att barn får leka och vara barn. Margreth Olin menar att det är barnens arbete och att det måste få ta tid. Nu går den upp på svenska Folkets bio-biografer runtom i landet.