Foto: Erik Olsson.
12 mars, 2018

Ytterjärna Trädgårdspark lyfter temat pollinering

Vi på Ytterjärna Forum har tidigare uppmärksammat hur viktigt det är med en gynnsam miljö för pollinering och att vi står inför stora utmaningar där. Det här tar trädgårdsnätverket SSPPG – som parken i Ytterjärna är en del av – fasta på i år då de har pollinering som tema hela året. Vi har pratat med Paula Pihlgren som är trädgårdsmästare i Ytterjärna Trädgårdspark om hur de tar sig an temat.

– Det här temat uppkom ur en väldigt stor nödvändighet. Vi befinner oss i en kris vad gäller bin och andra pollinerare och ser att de helt enkelt dör. Det är något som man nu på många nivåer har börjat jobba väldigt intensivt med. I år kommer man som besökare att finna det här temat i många av landets parker. I Ytterjärna kommer det att märkas genom en pollineringsdag den 19 maj. Temat är ett samarbete mellan SSPPG och föreningen Svenska bin, berättar Paula.

Genomtänkt och medvetet

Paula har jobbat sju år i Trädgårdsparken och berättar att utveckling och gestaltning hela tiden handlar om att vara medveten om platsens historia, att bevara och förvalta men samtidigt inbegripa den samtid som vi lever i. Avstampet i skapandet av parken har från början varit den lokala miljön, att anpassa den till den befintliga platsen och till exempel inte föra in alltför främmande växtmaterial. Denna inställning till uppbyggnaden av parken bidrar också till att skapa gynnsamma miljöer för pollinerare.

– Vi har skapat en varierad park med många olika typer av växter. Bin och andra pollinerare behöver blommor och nektar men också platser att ta skydd på och övervintra. Det är även viktigt med tidiga blommor så att vårens första pollinerare kan få mat snabbt, säger Paula.

Parken jobbar hela tiden för att få hela miljön med insekter och djur att samspela med varandra, för att välkomna ett rikt insektsliv. Det handlar också om att skapa en variation mellan olika typer av miljöer.

– Alltifrån de öppna ytorna där det är varmt och torrt, till skogsbryn, buskage och fuktiga mörka platser. Hela det här spektrat kan vi visa upp i Trädgårdsparken. Variation och mångfald är ju viktigt i alla slags samhällen. Vi behöver diversitet för att bygga starka samhällen som är hållbara och livskraftiga, det gäller för både människor, djur och insekter.

Foto: Erik Olsson.

Vad kan man göra själv?

Det är lätt att känna en hopplöshet när någon ropar kris men Paula menar att det finns mycket som den enskilda privatpersonen kan göra. Dels förstås att sluta använda gifter som riskerar att skada pollineringen men också annat.

– I den lilla trädgården kan man exempelvis välja att släppa upp gräset högre, åtminstone under delar av sommaren. Man behöver inte klippa hela sin gräsmatta så ofta. Det går att jobba med små mini-biotoper i sin trädgård. Att alltså tänka sol, skugga, fukt och torrt. Man kan hjälpa insekterna med övervintringen genom stenrösen och rishögar, om man inte är händig och vill bygga ett insektshotell. Överlag handlar det om att integrera omtanken om insekterna i sin vackra rabatt. Det är viktigt för vår överlevnad att insekterna mår bra, säger hon.

Pollineringsdagen den 19 maj

Den 19 maj går alltså själva pollineringsdagen av stapeln. Samma dag händer mycket annat i Ytterjärna. Programmet är inte riktigt spikat än men helt klart är att det kommer finnas mycket spännande för besökaren att ta del av.

– I trädgården kommer vi ha visningar och berätta om hur vi jobbar. Men vi vill också bjuda in besökarna för att göra platsen ännu bättre, genom att i workshops låta dem plantera blommor och delta i sådd i våra ängar och dikesmarker. Tanken är att vi ska berätta om vikten av den här bredden. I parken jobbar vi inte direkt med tama bin även om vi kommer ha en biodlare på plats den dagen, men vi kommer att berätta om hur vi försöker samspela med vilda insekter, som vildbin, vilda humlor, fjärilar osv.

Under dagen kommer det också att vara försäljning och fika samt att en hel del verksamheter i det lokala nätverket planerar att knyta an till temat.

Håll ögonen öppna för mer information!